Главна дирекция „Национална полиция” предава на прокуратурата материалите от проверката за цената на електроенергията. Налице са данни за престъпление, съобщават от МВР. Проверката започна през септември 2021 г. и бе инициирана след сигнал за необосновано висока цена на електроенергията, предлагана на платформата за търговия на Българската независима енергийна борса в сегмента „Ден напред“. Обект на проверката бе периодът между месеците юни и август 2021 година, когато цената е варирала в широк диапазон и в някои часове е достигала до 400 лв. за MWh.

От страна на ГД „Национална полиция“ е изискана информация от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), от Електроенергийния системен оператор (ЕСО), „ТЕЦ Марица изток 2“ и Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Бе създадена и работна група между експерти от ГДНП и КЕВР, която извърши проверка и направи анализ на предоставените документи. Според данните до момента е изяснено, че съществува реална възможност БЕХ ЕАД, което е предприятие с преобладаващо държавно участие и господстващо положение на пазара на едро на електроенергия, чрез определено дъщерно дружество, да намалява или преустановява предоставянето на ликвидност за пазара „Ден напред“. Установено е също така, че за периода от 15.07.2021 г. до 3.08.2021 г. са работили само две генериращи мощности на „ТЕЦ Марица изток 2″, а след 4.08.2021 г. постепенно са включени и останалите генериращи мощности, при което двойно се е увеличила произведената и включена в електроенергийната система електроенергия и цената бележи рязък спад в края на периода – от 300 на 180 лв., при включени 5 генериращи блока на „ТЕЦ Марица изток 2″.

Анализът на тази информация, уточняват от МВР, води до заключение, че невключването на генериращи мощности в електроенергийната система на България е довело до необосновано високи цени. Може да се направи и обосновано предположение, че длъжностни лица от „ТЕЦ Марица изток 2″ са осъществили състава на престъпление и от това са последвали значителни щети за предприятието, които в конкретния случаи се изразяват в нереализирана печалба. Работата по случая продължава, пишат от Вътрешното министерство.


Share Follow

Leave A Reply