Народно събрание отмени окончателно „златните паспорти“, след като законопроектът от Министерския съвет бе приет на второ четене.

снимка: БГНЕС

С него се отменя съществуващия механизъм за придобиване на българско гражданство чрез инвестиции. Неприключените до влизането в сила на този закон производства по отменените текстове, се прекратяват.

В шестмесечен срок от влизане в сила на този закон, Държавна агенция „Национална сигурност“ извършва проверка за наличие на основания за отмяна на натурализацията по всички преписки по придобито българско гражданство по реда на отменения член.


Share Follow

Leave A Reply