Над 50 деца от пет училища участват в инициативата на община Тунджа да организира еколагери за ученици, съобщи БНР. Поводът е предстоящата „Седмицата на гората”.

Тридневните лагери се провеждат в общинската база в лесопарк „Бакаджика” край Ямбол, който е включен в Натура 2000. Групите са от по 10 деца и с тях занимават еколог и аниматор. Учениците се запознават с местообитанията на видовете „обикновена блатна костенурка“, „червенокоремна бумка“, „южен гребенест тритон“ и различни видове прилепи.

Еколагерите са включени в съвместния проект на община Тунджа и Фондация „Екология, комуникации и общество“, който е финансиран по оперативна програма „Околна среда”.


Share Follow

Leave A Reply