Отдел „Икономическа полиция“ в ГДНП (Главна дирекция национална полиция) е приключил проверката за лесопарк „Росенец“, като мнението на разследващите, е че има данни за извършено престъпление по чл. 314 от НК – внесени неверни обстоятелства или изявления в официален документ. Това съобщи Нова тв.

 

ГДНП изпраща материалите от проверка за лесопарк „Росенец“ на прокуратурата с мнение за образуване на досъдебно производство по член от Наказателния кодекс, отнасящ се за умишлено нанесени неверни обстоятелства.

По сигнал за извършени закононарушение при изграждането на кейова стена в лесопарк „Росенец“ е започнала проверка през есента на 2021 г. В него е посочено също, че на 2 септември 2016 г. първоначално е заличено пристанището – имот с идеални части, а на 24 февруари 2020 г. е нанесено в кадастъра като пристанище с нова, по-голяма квадратура от 5 838 кв. м.

След изискани документи от редица институции, включително и снимков материал, е установено, че към 2016 г. хидротехническото съоръжение е било с площ от 1 029 кв. м, а през 2020 г. на негово място е нанесен нов имот с площ от 5 838 кв. м, с начин на трайно ползване за пристанище с размери и подробно описание в констативен нотариален акт от 18 март 2020 г.

При извършено сравнение на данните, е изяснено, че този документ е съставен на база на изготвено експертно конструктивно становище-обследване и анализ на съществуващите строителни конструкции – брегоукрепителни конструкции и защитни съоръжения и оборудване. На това основание на тях са очертавани границите и дължината на съоръжението. Това дава основание на разследващите да заключат, че в официален документ – констативен нотариален акт от 18 март 2020 г., умишлено са нанесени неверни обстоятелства на база конструктивното становище, изготвено от 53-годишен инженер от Бургас. 

 


Share Follow

Leave A Reply