Българското училище винаги е било символ на стремежа на народа ни към просвета и прогрес. Наша отговорност е да създаваме образователна среда, която да съответства на потенциала на българските деца, за да разгръщат те таланта си. Това заяви президентът Румен Радев по време на отбелязването на патронния празник на 55-о СУ „Петко Каравелов“ в София. В рамките на посещението в учебното заведение държавният глава посети Център за дигитални създатели “RoboLab”, който беше открит днес.
Новото учебно пространство е създадено по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”, целяща да насърчи въвеждането на иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математика (STEM). В “RoboLab” ученици и учители показаха на президента Румен Радев възможностите за обучение в направленията роботика, приложно програмиране, виртуална реалност, изкуствен интелект. Държавният глава участва и в откриването на традиционния за училището спортен празник.

Президентът приветства всеотдайността на учителския колектив за това, че по най-добрия начин съчетават възрожденските традиции на 55-о училище с най-съвременни форми и методи на обучение. „Вашият принос към бъдещето на България е безценен и заслужава нашето преклонение и постоянно внимание“, заяви Румен Радев по време на тържественото отбелязване на патронния празник.

По думите на държавния глава, за да разгръщат потенциала си, българските деца се нуждаят от образователна среда, която да стимулира „техния стремеж да търсят знанието, да разширяват неговите хоризонти, да мислят критично и да действат творчески“. Затова президентът Радев отбеляза последователните усилия на Министерството на образованието и науката за успешната работа по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда”.

На учениците президентът пожела да бъдат целеустремени по пътя на знанието и да не се страхуват да мислят и експериментират. „Вашите усилия днес в обучението, в спорта, в изкуствата са вашият билет за успехи в бъдеще. Няма малки и големи мечти, важно е как вие се борите за тях“, заяви Румен Радев на учениците и допълни, че независимо как решат да се развиват, трябва да пазят нашите традиции, дух и достойнство.

По повод патронния празник президентът удостои учебното заведение с плакет „Св. св. Кирил и Методий“ за значим принос към качественото иновативно обучение, прилагане на интерактивни методи, реализация на иновационните стратегии в образователната система.


Share Follow

Leave A Reply