КЕВР ще определи новата цена на Ловешка област. Актуализираният бизнес план на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД – Ловеч не беше съгласуван от общото събрание на дружеството. В плана е заложено увеличение на цената на водата с малко над 33%.

 

Заради поскъпването на електроенергията бизнес планът на дружеството предвижда общата цена на предоставяните ВиК услуги – доставяне, отвеждане и пречистване, да се увеличи от 3,152 лв/куб. м с ДДС на 4,236 лв/куб. м с ДДС за 2022 г.

снимка: БГНЕС

На заседанието е изтъкнато, че цената на водата не се определя нито от ВиК асоциацията, нито от областния управител или от общините, които са акционери, а от КВЕР.

„Решението на ВиК асоциацията няма никакво отношение към това, дали ще се увеличи цената на водата, тъй като това решение се взема от КЕВР. Новата цена на водата трябва да бъде съобразена с правилата на Закона за социална поносимост. Социално поносимата цена към момента е около 4.30 лева, поне това са разчетите на ВиК Ловеч“, поясни областният управител Виктор Стойчев.


Share Follow

Leave A Reply