Мобилно приложение за подаване на сигнали за извършени нарушения от служители на МВР, разработва вътрешното ведомство. Изготвянето му е във връзка с проект „Превенция и противодействие на корупцията“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. Приложението ще бъде интегрирано към вече съществуващо и действащо мобилно приложение на МВР. Това е част от дейността по разработване на съвременни методи и средства за подаване на сигнали за корупция сред служителите на ведомството. Приложението ще може да се ползва от граждани, чиито телефони са с операционни системи iOS и Android. За да се подаде сигнал, гражданинът ще трябва да се регистрира в приложението като попълни три имена, дата и година на раждане, мобилен номер и електронен адрес. Ще има възможност и за анонимно подаване на сигнал.

снимка: БГНЕС

Към сигнала гражданите ще могат да прикачат снимка и видео, както и да прикачат гласово съобщение. Подателят на сигнала ще получава и автоматично генериран входящ номер.

Обществената поръчка, във връзка с изработването на приложението, е обявена на 11 април, а крайният срок за подаване на документи е 4 май. Прогнозната му стойност е 50 хиляди лева без ДДС. Възложител е дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР, която отговаря за разследване на нарушения, извършени от служители на ведомството, става известно от сайта на Агенцията за обществени поръчки.


Share Follow

Leave A Reply