Избиране на 28 допълнителни евродепутати, гласуване по пощата и избори във всички страни членки на ЕС на 9 май – това предвижда реформата на Акта за избиране на членове на Европейския парламент.
Целта е преминаване от 27 отделни избори с различни правила към единен европейски вот. Европарламентът прие доклад по законодателна инициатива, който цели преразглеждането на правилата за европейските избори.

Според предложената система всеки избирател ще разполага с два гласа. Единият ще бъде за избирането на евродепутати в националните избирателни райони, а другият – за същото в избирателния район, обхващащ цялата територия на ЕС с 28 допълнителни места.

За да се гарантира географски баланс в рамките на тези листи, страните членки ще бъдат разделени на три групи в зависимост от размера на населението си. Листите ще бъдат запълнени с кандидати от всяка от тези групи по пропорционален начин. Общите за целия Съюз листи с кандидати трябва да се подадат от европейски изборни субекти като коалиции от национални политически партии или национални сдружения на избиратели или европейски политически партии.


Share Follow

Leave A Reply