За пет дни без топла вода остава от утре Перник. Това съобщиха от „Топлофикация“, предаде БТА. Топлоподаването ще бъде спряно поради присъединяване на когенераторна инсталация към магистрален топлопровод, което ще се извърши в периода от 9 май до 13 май.

Новите когенерационни мощности представляват планова инвестиция, която се реализира от няколко години. Те са три газови генератора със сумарна номинална топлинна мощност до 19,5 МВ и електрическа 21,6 МВ. В периода от май до октомври, „Топлофикация“ възнамерява да ги експлоатира до 8000 часа годишно, приоритетно. Няма да се емитират никакви прахови частици и серен диоксид. Азотните оксиди са до 250мг/Нкуб.м, въглероден оксид – до 100 милиграма/Нкуб.м. Когенераторите са разположени в новоизградено хале – хидро, топло и шумоизолирано.

„Топлофикация – Перник“ е производител по комбиниран способ на електрическа и топлинна енергия. Мощностите на дружеството са проектирани за изгаряне на местни кафяви въглища.


Share Follow

Leave A Reply