Днес Конституционният съд ще се произнесе по допустимостта на искането на главния прокурор да бъдат обявени за противоконституционни промените в Закона за съдебната власт, с които бяха закрити специализираните съд и прокуратура, съобщи БНР. Според Гешев промените са посегателство над независимата съдебна власт и нарушават принципа за разделението на властите.

„Закриването на цял вид специализирани съдилища и прокуратури, без необходимите гаранции за защита на правата и интересите на гражданите, ще затрудни съществено нормалното функциониране на съдебната власт и изпълнението на международните договори, по които България е страна“, пише в мотивите си главният прокурор.

Иван Гешев оспорва промяната на статута на спецмагистратите и служителите, на подсъдността на делата и сроковете за влизане в сила на определени текстове от закона.

Очакванията са Конституционният съд да допусне за разглеждане по същество искането. След това обаче на ход ще е ВСС, за да реши какво да прави с преназначението на магистрати и служители, което е в неговите правомощия, както и със сроковете за прехвърляне на разследванията и делата, подсъдни в момента на структурите, в окръжните и апелативните съдилища и прокуратури.

Замразяването на тези процедури до окончателното произнасяне на Конституционния съд означава, че датата 28 юли за края на спецправосъдието ще трябва да бъде отложена.


Share Follow

Leave A Reply