Служителите на Столична библиотека към Национална федерация “Култура” на КТ “Подкрепа” ще протестират пред сградата на библиотеката днес от 14:00 до 15:00 ч. От 20 май 2022 г. и представителите на синдикалните организации на регионалните библиотеки към Национална федерация “Култура” на КТ “Подкрепа” започват протестни действия.

снимка: БНР

На 18 декември 2020 г. бе подписано Допълнително споразумение NoРД11-00-286/08.11.2021 г. към Браншовия колективен трудов договор за библиотеките, в което бяха поставени условия за въвеждане на минималните начални основни месечни възнаграждения в бранша. Споразумението обаче не се изпълнява.

Днес библиотеките в България са принудени да работят в условията на приети, но неизпълнени стандарти за библиотечното обслужване, при това при крайно недостатъчно финансиране от страна на министерството на културата. Тези обстоятелства ни изправят пред невъзможността да изпълняваме важните си обществени функции. След обсъждане на проблемите на библиотеките, свързани с недостатъчното им финансиране, участниците в Националната среща на синдикалните представители на библиотеките, проведена на 12-13 май 2022 г., взеха решение библиотечните работници от цялата страна да започнат протестни действия в навечерието на най-българския празник – 24 май.


Share Follow

Leave A Reply