Софийският районен съд отмени заповедта за задържане на бившия финансов министър Владислав Горанов. Това пише в решение на съда. Главна дирекция “Национална полиция“ е осъдена да заплати на Горанов 490 лева разноски по делото, от които 480 лева адвокатско възнаграждение и 10 лева държавна такса.

В мотивите съдия Яна Димитрова записва, че е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, което ограничава правото на защита. Нарушението е свързано с фактическата обосновка на задържането. Съдът цитира решение на Съда по правата на човека в Страсбург срещу България, според което не е достатъчно заповедта за задържане да съдържа само позоваване на разпоредби, без посочване на специфични обстоятелства или действия на задържаното лице, дали повод на органа да прибегне до задържане.

От решението на съда става ясно, че на 17 март е бил разпитан премиерът Кирил Петков. Повод е получен доклад от Министерството на финансите за дейността на агенцията за одит на средствата от ЕС и дирекцията “Национален фонд“ при МФ. Още същия ден вечерта при условията на неотложност е претърсено жилището на Горанов. Там е била издадена и заповедта за задържането му. Ограничаването на основно прогласено в Конституцията право на свободно придвижване не може да почива на предполагаеми, непосочени причини, останали недоказани и в рамките на настоящото производство, пише в решението. Решението може да бъде обжалвано.


Share Follow

Leave A Reply