Възстановяването на опожарения български културен клуб в македонския град Битоля е започнало, съобщи БНР. Щетите надхвърлят 20 хиляди лева. Това съобщи председателят Фондация Българска Памет Милен Врабевски, който изяви желание да поеме разходите по възстановяването на центъра.

„Трябва да се смени целия вход, да се измаже фасадата, да се измаже отвътре в антрето и дали има някакви други повреди на ел. инсталацията, на климатичната система, на камерите…Извикахме майстори и започнахме да правим оценка. Ще бъде направен набързо един проект за възстановяване, което ще отнеме 24 часа. Поръчваме всичко, което трябва да се смени и за седмица и половина – две се надяваме всичко да е готово“,  каза учредителят на Фондация Българска Памет Милен Врабевски.


Share Follow

Leave A Reply