Селското стопанство и веригите за доставки на храни трябва да бъдат стабилни и устойчиви на настоящи и бъдещи кризи. Затова трябва да се предприемат всички стъпки. С оглед продължаващото нарастване на цените на храните, трябва да следим внимателно въпроса за достъпността на храните. Това заяви министърът на земеделието Иван Иванов по време на неформална среща на министрите на земеделието от Партията на европейските социалисти (ПЕС).

Събитието се реализира по покана на Расмус Прен, министър на земеделието на Дания, съобщиха от земеделското министерство.

снимка: БГНЕС

Иван Иванов посочи, че увеличението на производствените цени не може да компенсира значителното увеличение на производствените разходи. Брутната продукция се свива в дългосрочен план в подсектора и добавената стойност непрекъснато намалява.

По думите му позицията на България е, че решението на Комисията за дерогация от екологичните изисквания по Първи стълб на ОСП през 2022 г. е прагматично решение с положителни последици и следва да бъде продължено през 2023 г.

Тема на срещата беше и регламентът за географските означения, като според аграрния министър политиката за качеството на ЕС трябва да бъде опростена.

“В настоящата ситуация с кризата в Украйна и социално-икономическите последици от военния конфликт смятаме, че трябва да се намери баланс между осигуряването на конкурентоспособност на земеделските производители и високите производствени стандарти на ЕС и осигуряването на продоволствена сигурност в ЕС и в световен мащаб”, каза още Иванов.


Share Follow

Leave A Reply