Банковият ни сектор и БНБ са съответно първият икономически сектор в България и първата публична институция, които са част от еврозоната. БНБ участва във вземането на най-важните решения, които са свързани с надзора и преструктурирането на европейските банки, включително българските. При това независимо от размера на нашата икономика и банков сектор, нашият глас има същата тежест като гласа на всяка една друга централна банка в еврозоната. Това заяви Димитър Радев пред Нова тв, управител на БНБ.

Радев подчертава, че  с оглед на външните фактори и допълнителното им усложняване и влошаване с войната в Украйна, най-съществено значение ще имат решенията на големите водещи централни банки, в нашия случай преди всичко на ЕЦБ. 

“През следващите 18 месеца задачите ще бъдат свързани основно с финализирането на процеса на присъединяване на страната към еврозоната. От страна на БНБ има създадена организация по отношение на въпросите от наша компетентност. В екипите участват и представители на Асоциацията, което е много положителен факт. Навлизаме вече в етап на интензивна комуникация и съвместна работа с ЕЦБ. Силно се надявам, че политическият процес, при цялата му неопределеност и несигурност, в крайна сметка ще подкрепи, а няма да блокира цялостния напредък на присъединяване към еврозоната, подчертава той.


Share Follow

Leave A Reply