Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова освободи директора на болница „Пирогов” Иван Поромански. Мотивите за това са констатирани нарушения в управлението на лечебното заведение. През последните четири месеца Звено „Вътрешен одит“ на МЗ е извършило две последователни проверки в болница „Пирогов“, резултатите от които са предоставени на Софийска градска прокуратура за последващи действия.

снимка: БГНЕС

Проверките в лечебното заведение са назначени на база постъпили през 2022 г. серия от сигнали в МЗ, в които е предоставена информация, че новото ръководство с приоритет е извършвало плащания по сключени от него договори и е задържало плащания на стари задължения, по които текат лихви и неустойки.


Share Follow

Leave A Reply