Министърът на енергетиката следва да извърши необходимите действия за диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво с оглед сигурността на енергоснабдяването. Това е записано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание.

Съобразно Стратегията за устойчива енергийно развитие на Република България до 2030 година, с хоризонт до 2050 година, политиката по диверсификация на доставките на ядрени материали и услуги в Република България се базира на следните четири стълба: (1) диверсификация при закупуването на природен уран, неговата конверсия и обогатяване; (2) диверсификация на производителите на свежо ядрено гориво (горивни касети); (3) поддържане на достатъчен резерв от гориво на площадките на АЕЦ „Козлодуй“; (4) сключване на дългосрочни договори за доставка на свежо ядрено гориво.


Share Follow

Leave A Reply