Главният прокурор Иван Гешев изпрати до председателя на Комисията по конституционни и правни въпроси в 47-ото Народно събрание (НС) Милен Матеев становище по Законопроекта за противодействие на корупцията, внесен на 9 юни тази година от народния представител Андрей Гюров и група народни представители.

снимка: БГНЕС

В становището се посочва, че законопроектът не може да бъде подкрепен, тъй като представлява механичен сбор от цели глави или отделни норми, които се отменят от действащия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и се „пренасят“ изцяло в предложения Закон за противодействие на корупцията. Нормите са изпълнени с вътрешни противоречия и са в разрез с основни принципи на наказателния процес, като при изготвянето на законопроекта очевидно са доминирали политическите над правните решения.


Share Follow

Leave A Reply