КЕВР изисква спешно информация от „Булгаргаз“, „Булгартрансгаз“ и „Газов Хъб Балкан“ за мерките по осигуряване на природния газ. Данните са необходими във връзка с утвърждаване на цената при минимални разходи, в това число и за август, съобщиха от регулатора.

снимка: БГНЕС

За да гарантира сигурността на доставките и спазване принципа на прозрачност, Комисията задължи Обществения доставчик „Булгаргаз“ да публикува информация за необходимите и неосигурени месечни количества природен газ, както и необходимите капацитети през трансгранични съоръжения за пренос до българския пазар за покриване на потреблението за периода на следващите 12 месеца. По този начин всички пазарни участници ще имат необходимата информация и достатъчно време, за да предоставят най-добрите си оферти към „Булгаргаз“. Общественият доставчик следва да поддържа тази информация актуална на своята интернет страница и на информационната платформа на Газов Хъб „Балкан“, смятат от КЕВР.


Share Follow

Leave A Reply