Системно изпускане на неорганизирани емисии от котелен цех е установено при проверка в ТЕЦ „Република“ в Перник. Проверката на софийската екоинспекция е направена след сигнали на граждани за запрашаване на въздуха в различни райони на Перник. Неорганизираните прахови емисии са в резултат на процепи, дупки и неуплътнени участъци от сградата, в която са разположени парогенераторите. За установените нарушения на дружеството ще бъдат съставени два акта, като санкцията варира от 10 000 лв. до 500 000 лв.

На „Топлофикация Перник“ са дадени две предписания, които трябва да бъдат изпълнени съответно до 22 и до 25 юли. В случай на неизпълнение, ще бъдат предприети допълнително най-строги мерки и действия. От Изпълнителна агенция по околна среда е изискано съдействие за разполагане на мобилна автоматична станция за измерване качеството на атмосферния въздух в района.

От началото на годината досега на топлофикационното дружество в Перник са съставени 6 акта за неорганизирани прахови емисии и са издадени 6 наказателни постановления на обща стойност 261 000 лв., уточняват от екоинспекцията.


Share Follow

Leave A Reply