“Българският бизнес ще понесе опустошителен удар само след броени дни, заявяват в отворено писмо от АОБР – за природния газ. Цената, на която производствата и обществените потребители ще заплащат природния си газ през август, ще бъде 286,84 лв./MWh! Вместо четири пъти по-евтин газ, получаваме два пъти по-скъп, в сравнение с април, посочват от бизнеса. Предприятията не могат да генерират такива приходи, че да платят сметките си. Комбинацията на тази цена с цените на електрическата енергия и хаосът с компенсаторния механизъм там е равносилна на смъртна присъда за българската икономика. Надплащането над априлската цена е 42 лв./MWh през юли и ще бъде 142 лв./MWh през август! За юли българските потребители са надплатили 90 млн. лв., а за август допълнителната сметка е 300 млн. лв.! И това са разходите, без да се включва нагнетяването на газ в „Чирен“, което ще доплатим солено през студените месеци! Междувременно, се очаква бизнесът да работи, да произвежда, да плаща заплати, да внася данъци в хазната”, заявяват от АОБР.

Настояваме до края на работната седмица:

-Да бъде изпълнено обещанието, дадено ни на 16 май, за компенсиране на цената на природния газ над априлските равнища.

-Да бъдат възобновени спешно доставките на природен газ от ООО „Газпром експорт“, съгласно съществуващия договор. Само по този начин ще се гарантира работата на бизнеса, топлоснабдяването на гражданите и запълването на газохранилището „Чирен“. Към момента това е единственият начин за сигурно посрещане на есенно-зимния сезон и овладяване на ценовия шок.

-Да бъде обявена прогнозната цена за септември 2022 г.

-Да бъдем уведомени официално дали и докога са гарантирани доставките на природен газ.

-Да бъдем уведомени официално какви стъпки се предприемат за гарантиране на газоснабдяването в пълен обем от 1 януари 2023 г. Работи ли се за сключване на дългосрочни договори за доставка на конкурентни цени?

-Да бъдат предприети бързи и конкретни действия, които да гарантират, че руската страна няма да предяви претенции към „Булгаргаз“ ЕАД по клаузата „вземи или плати“, съществуваща в дългосрочния договор между двете страни. Предприемането на тези действия е неотложно, ако искаме българската икономика да оцелее и домовете ни да са топли, посочват още от организацията.


Share Follow

Leave A Reply