Върховният касационен съд отмени отстраняването на Калоян Паргов от Националния съвет на БСП.

В решението се казва, че съдът отказва заличаването на Паргов като член на Националния съвет на БСП. Решението е окончателно. ВКС се мотивира, че решението за налагане на мярката не е взето валидно от оправомощения за това орган – Националния съвет.


Share Follow

Leave A Reply