Парламентарната Комисия по енергетика прие бившият председател на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов да осъществява функциите на председател на КЕВР до избирането на нов председател.

снимка: БГНЕС

Предложението бе направено от Ива Митева от парламентарната група на „Има такъв народ“ в Проект на решение за уреждане на последиците от решението на Конституционния съд, в което съдът обяви изборът на Станислав Тодоров за председател на КЕВР за противоконституционно. Предложението бе прието с 10 „за“, 8 „въздържали се“ и без нито един против.


Share Follow

Leave A Reply