Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще финансира 234 общини за ВиК-а, пътища и улици. За целта чрез преструктуриране на бюджета на ведомството се осигуряват 418 млн. лв., съобщиха от министерството.

снимка: БНР

Парите ще реализират почти 300 проекта за пътища, улици и ВиК-а инфраструктура.

Финалният списък на проектите е съставен от експертите във ведомството, заедно с представители на Националното сдружение на общините.

Класираните обекти са от всички подадени искания от кметовете, като са спазени критериите проектите да обхванат максимален брой общини и население и да имат годна проектна и техническа документация, включително валидно разрешение за строеж.

Отпаднало е изискването за избран изпълнител след процедури по Закона за обществените поръчки.

Общата стойност на всички проекти в списъка е над 827 млн. лв.

През тази година общините ще получат 50% от необходимото финансиране за всеки обект. Причината е, че за някои проекти няма да има време да бъдат завършени до края на годината.

Министърът в оставка Гроздан Караджов се надява на приемственост в политиката за целево финансиране на общините на конкурентен принцип по обективни критерии.


Share Follow

Leave A Reply