Днес отбелязваме Световния ден срещу трафика на хора. България е сред водещите държави в борбата срещу този вид престъпление, посочват от Министерството на външните работи (МВнР).

http://altoday.com

Страната ни разполага с напълно изградена и ефективно работеща правна и институционална рамка за предотвратяване и наказване на престъплението трафик на хора, както и за закрила на жертвите, отбелязват от външното министерство. Националната система на Република България за борба с трафика на хора продължава да работи ефективно въпреки предизвикателствата, които множеството международни кризи поставят пред страната ни.

Република България ще продължи и занапред твърдо да се противопоставя на трафика на хора, гарантирайки правата на човека, закриляйки жертвите, наказвайки ефективно престъпниците и допринасяйки за стабилността на своите партньори и съюзници, се казва в съобщението на МВнР.

Държавата ни е страна по всички основни международни споразумения в областта на борбата с трафика на хора и осъществява активно сътрудничество в тази област с всяка заинтересована държава или международна организация.


Share Follow

Leave A Reply