Още през 2017 година Сдружение „Рила Еко“ е алармирало МОСВ за проблема с битовите отпадъци. Това стана ясно от документ, представен от кмета на Община Кюстендил Петър Паунов. От документа става ясно, че регионалното сдружение е поискало обща среща, на която да се дискутира възможността за решаване на проблема със сключване на договори за транспортиране на отпадъците.

„Ние казваме ясно, че до този момент няма решение на въпроса с депониране на отпадъците“, каза Петър Паунов. Кметът представи и два отговора от страна на Община Костинброд, където е трябвало да се кара боклукът на Кюстендил. С решение на ОбС-Костинброд не е дадено съгласие за депониране на отпадъците. Второто писмо съдържа протокол от събранието на регионалното сдружение в Костинброд. На събранието също е гласувано „Против“ приемането на отпадъците от Кюстендил.

Кметът допълни, че е простил на бившия министър на околната среда и водите за отправените неистини и нападки. Той изрази надежда, че друг човек, който се опитва да се занимава с обществена дейност, няма да си позволи да оскърбява дългогодишните усилия на Кюстендил и на кюстендилци.


Share Follow

Leave A Reply