Служебното правителство отмени три решения на кабинета „Петков“. Едното от тях е организацията и координацията на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В началото на годината страната ни получи покана за присъединяване към ОИСР, по-известен като „клуба на богатите“. Там членуват 38 държави, повечето от които са смятани за много развити и имат високи доходи и висок индекс на човешко развитие.

Служебният кабинет също така отмени одобрения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти.
Последното отменено решение касае безвъзмездното прехвърляне на правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост, на община Ямбол, област Ямбол, отбелязват от МС.


Share Follow

Leave A Reply