Служебното правителство се събира днес на седмичното си редовно заседание. Сред предварително обявените 9 точки от дневния ред е приемането на доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет и консолидираната фискална програма за първите 6 месеца на тази година.

С одобрение на постановление служебните министри ще решат каква ще е организацията и координацията в процесът на разговори и подготвителни дейности на страната ни за присъединяването към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

С отделни решения ще бъдат определени и председателите на съвети и комисии към правителството.

Длъжностите по правилници се изпълняват от вицепремиери и членове на кабината. Така ще стане ясно кои ще са вицепремиерите, които ще председателстват Съвета за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси и Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Ще се определи и представителите на държавата в Надзорния съвет на НОИ.

Кабинетът планира да отпусне и допълнително средства по бюджета на министерството на правосъдието.


Share Follow

Leave A Reply