От 1 юли е започнало приемането на декларации и заявления за отпускане на целеви помощи. Това заяви по НОВА нюз Антония Павлова от Агенция „Социално подпомагане“ в Благоевград.

„Сезонът е от ноември до март. Приемът не е труден, изисква се заявление-декларация по настоящ адрес, лична карта за справка и ако желаят да я получават по банков път, сметката си.“

Павлова уточни, че са увеличени каналите на прием – както на гише, така и с електронен подпис и по „Български пощи“ или по електронна поща.

„3540 лица и семейства са подали заявление за помощ за отопление. Около 14% са отказани, другите са отпуснати. Отказите се получават при неотговаряне на критериите, като например трябва да имат доход под определената сума, да са безработни на Бюрото по труда и да нямат имот, източник на доход“, посочи тя.

Според нея има няколко вида помощи.

„Може чрез заплащане на тока или парното, също в твърдо гориво, както и сами да си закупят желаното отопление, като им дадем парите. Всеки момент ще започне изплащането, въпрос на дни и часове. 623,55 лева е размерът на помощта, със 100 лева по-висока“, разкри Павлова.


Share Follow

Leave A Reply