България е сред петте европейски страни с най-ниски нива на запълненост на подземните газохранилища (ПГХ) – с ниво на запълненост 61,74%, заедно с Латвия (49,7%), Унгария (62,52%), Австрия (66,86 %) и Румъния (73,5%). Това сочат данни на Gas Infrastructure Europe (GIE).

Запасите от газ в европейските подземни газохранилища (ПГХ) през август са надхвърлили целевото ниво от 80% за предстоящия отоплителен сезон. В същото време вносът на втечнен природен газ в Европа е спаднал с 14% през миналия месец в сравнение с юли, но все пак е достигнал рекордно високи стойности през август. По данни на GIE през август европейските газови хранилища са увеличили обема си с 13 млрд. куб. м, което е третият най-голям обем за този месец от 2011 г. насам. Изтеглянето на газ от хранилищата е най-ниското от 2017 г. насам – едва 0,85 млрд. куб. м.

Към 31 август резервите за съхранение на газ в Европа са нараснали до 80,35%, което е с 0,3 процентни пункта над средната стойност за последните пет години към тази дата. В момента в тях се съхраняват около 86,5 млрд. куб. м газ. По-рано държавите-членки на ЕС, се ангажираха да запълнят своите хранилища поне на 80 процента до зимата на 2022-2023 г. и на 90 процента за всички следващи зими. През 2021 г. максималното ниво на запълване на хранилищата е наблюдавано на 21 октомври с малко над 83 млрд. куб. м (77,28%). Най-високи нива на запълване на хранилищата се наблюдават в Португалия и Полша (нива на запасите съответно 100% и 99,3%). Франция (91,89%), Швеция (90,8%) и Дания (94,62%) също са сред лидерите по отношение на нивото на резервите. Германия има 84,26%, Италия – 82,56%, Испания – 84,71%, Нидерландия – 77,78%, Чехия – 82,12%, Белгия – 89,12% и Словакия – 75,01%. Петте европейски държави с най-ниски нива на запълненост на ПГХ са Латвия (49,7%), България (61,74%), Унгария (62,52%), Австрия (66,86 %) и Румъния (73,5%).


Share Follow

Leave A Reply