Служебният кабинет одобри Национална здравна стратегия 2030. Тя е разработена въз основа на анализите на здравно-демографските показатели на страната ни и на състоянието на системата в момента.
В Националната здравна стратегия са формулирани няколко стратегически цели. Първата е устойчиво подобряване на здравето и среда, подкрепяща здравето; следват – ефективно управление на ресурсите с фокус върху здравните резултати и гарантиране на здравната сигурност и намаляване на неравенствата. Реализирането им включва изпълнение на целенасочени политики, групирани в три приоритетни направления:

снимка: БГНЕС

Инвестиции в превенция и насърчаване на здравословно поведение и среда, подкрепяща здравето на всички през целия живот; Инвестиции в трансформиране на здравната система, ориентирана към потребностите на хората; Прилагане на фокусирани стратегии за въздействие върху специфични проблеми на общественото здраве.

В стратегията е записано, че ежегодно ще се изготвя доклад за резултатите от прилаганите мерки.


Share Follow

Leave A Reply