Пленумът на Висшия съдебен съвет предлага 20 процента ръст на заплатите в съдебната система. Актуализацията на възнагражденията в проектобюджета за следващата година е заради инфлацията.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев посочи по време на заседанието на пленума, че според официалните данни за юли инфлацията е 14.9 на сто, а до края на годината се очаква тя да стигне 20 процента. Друга причина за предложеното увеличение са заплатите на младшите магистрати. Данните на НСИ за средната работна заплата за заетите в бюджетната сфера за второто тримесечие на тази година показват, че тя е 1704 лв. Според Закона за съдебната власт най-ниското възнаграждение в системата се определя в размер на удвоената средномесечна заплата на заетите в бюджетната сфера.

 


Share Follow

Leave A Reply