250 изхвърлени варела с химикали в няколко столични района са установени при проверки от РИОСВ – София и МВР, съобщи БНТ. 
Във връзка с постъпили сигнали за нерегламентирано изхвърлени варели в районите ,,Искър”, ,,Панчарево” и ,,Кремиковци”, експерти на РИОСВ – София съвместно със служители на 08 Районно управление СДВР, Столична община, Столичен инспекторат, Столична дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” и представители на районните администрации извършиха проверки на място.
По време на проверката са открити 125 варела с химикали, разположени на четири различни места в район “Искър”. В район ,,Панчарево” са установени 42 варела в два имота, а в район ,,Кремиковци” – 83 нерегламентирано изхвърлени варела.

При посещенията е констатирано наличието на изхвърлени варели, някои от които с нарушена цялост и неясно съдържание в различни имоти.

Част от варелите са с етикети, сигнализиращи за химични вещества, опасни за човека и околната среда. Някои от тях са с нарушен етикет, в нечетливо състояние или изобщо липсва такъв.

От Столичната дирекция на вътрешните работи са взети проби за анализ, с цел установяване на съдържанието на варелите, както и съответствието с поставените на част от тях етикети.

От РИОСВ – София са дадени предписания на районните администрации, с конкретен срок на изпълнение, да се предприемат мерки по обезопасяване и почистване на засегнатите места.

Замърсените терени са оградени с обезопасителни ленти. В резултат на дадените предписания, е предприето извозване на 95 от варелите на площадка, отговаряща на изискванията за съхранение.

Продължава премахването на останалите варели, на местата, където са установени разливи ще бъдат взети почвени проби от служители на Изпълнителната агенция по околна среда. РИОСВ – София ще извърши последващ контрол.

В случай, че при проверките е констатирано неизпълнение на дадените предписания, на районните администрации ще бъдат наложени санкции.

Води се разследване за установяване на фактите и обстоятелствата, свързани с изхвърлените варели.


Share Follow

Leave A Reply