Планът за възстановяване, както и влизането на страната ни в еврозоната са във фокуса на разговорите по време на годишните срещи на Управителните съвети на Световната банка и Международния валутен фонд. Той се провежда във Вашингтон. На него освен Атанас Пеканов, присъстват и министърът на финансите Росица Велкова, както и управителят на БНБ Димитър Радев. В рамките на разговорите е станало ясно, че страната ни ще получи техническа помощ от Световната банка по плана за възстановяване. Общият извод от срещите – инфлацията ще доведе до световна рецесия.

Снимка: БГНЕС

В рамките на форума делегацията ни е провела редица срещи с висши ръководни екипи на Международния валутен фонд и Световната банка, както представители на международни финансови институции и централни банки.

снимка: hurriyetdailynews.com

Според вицепремиера по управление на еврофондовете Атанас Пеканов е възможно, ако в страната ни продължи да има политическа нестабилност и няма редовно правителство, да има забавяне с приема ни в Еврозоната, който към момента трябва да се случи на 1 януари 2024 г.

Снимка: БГНЕС

 

„Влизането в Еврозоната е много важна и стратегическа цел пред България. Рисковете, които се виждат са от политическата нестабилност, политическата нестабилност и липсата на парламент евентуално може да забави този процес. Ние разговаряхме и с Международния валутен фонд, и Световната банка по това как най-добре да приложим реформите, които са заложени в Плана за възстановяване и устойчивост. По оценки на Световната банка, ако правилно приложим реформите в плана за възстановяване, ние имаме възможността да удвоим потенциала на българската икономика в идните години. С колегите от световната банка намерихме няколко проекта, по които да бъде оказана техническа помощ на България, за да може да се реализират по най-добрия начин. На първо място това е реформата, която касае енергийната бедност, но след като дефинираме кои домакинства са енергийно бедни. Друг инвестиционен проект, който е много важен, е по отношение на геотермалната енергия. Това е ресурс, който не е използван по най-добрият начин. Трябва да се направят изследвания, за да се види къде са най-добрите възможности за използването й. И в плана за възстановяване са заложени такива пилотни централи, за геотермална енергия“, отбеляза Пеканов.

По време на дискусиите на форума са обсъдени развитието и предизвикателствата пред световната икономика и финансовите пазари в контекста на глобалните кризи.

От форума идват послания за очаквана световна рецесия и затягане  на фискалната политика.


Share Follow

Leave A Reply