На хакерска атака беше подложен сайтът на Българското национално радио – bnr.bg.

Източникът все още не е установен.
Регистрирани са над 2 500 000 заявки за достъп в секунда, които блокират достъпа до платформата на общественото радио. Припомняме, че преди дни сайтове на държавни институции бяха блокирани за минути от руската хакерска група „Килнет“.


Share Follow

Leave A Reply