Българската икономика нараства през третото тримесечие на 2022 г. с 0,6% спрямо предходното тримесечие, когато се повиши с 0,7%, показва експресна оценка на Националния статистически институт (НСИ). Основна подкрепа за икономическата експанзия през третото тримесечие на тази година оказва нарастването на крайното потребление с 0,5% спрямо второто тримесечие, когато се повиши с 0,8 на сто, както и положителното външнотърговско салдо.

Спрямо третото тримесечие на 2021 г. БВП се повишава през периода юли – септември с 2022 г. с 3,2%, което представлява забавяне спрямо растежа с 4,6% през второто тримесечие и с 5,1% през първите три месеца на настоящата година.
Според експресната оценка на НСИ за третото тримесечие на 2022 година брутният вътрешен продукт в номинално изражение възлиза на 44,539 млрд. лева, а реализираната добавена стойност е в размер на 39,3368 млрд. лева.

пари, инфлация

снимка: бгнес

Най-голям дял в БВП отново заема крайното потребление (75,6% от БВП), което в стойностно изражение възлиза на 33,6682 млрд. лева. През третото тримесечие на настоящата година бруто капиталообразуването е за 9,7809 млрд. лева и заема 22,0% от БВП на страната. Експресните данни НСИ показват, че основната причина за регистрирания икономически растеж през третото тримесечие на 2022 г. спрямо предходните три месеца на годината е увеличението на крайното потребление с 0,5% след негово повишение с 0,8% през всяко едно от първите две тримесечие на годината, докато бруто образуването на основен капитал се свива с 1,7§ (след понижение с 2,6% през второто и с 1,7% през първото тримесечие на 2022 г.).

Спрямо година по-рано крайното потребление нараства през третото тримесечие на 2022 г. с 3,0% (след повишение с 4,9% през второто и с 5,2% през първото тримесечие на годината), а бруто образуването на основен капитал се понижава с 8,4% (след спад с 10,5% през второто и с 9,5% през първото тримесечие). Външнотърговското салдо на нашата страна е положително и в размер на 1,0899 млрд. лева, като износът на стоки и услуги през юли – септември 2022 г. намалява с 1,4% спрямо предходното тримесечие, но нараства със 7,8% спрямо година по-рано, докато вносът се свива с 4,7% спрямо второто тримесечие и нараства с 5,3% спрямо третото тримесечие на 2021 г.


Share Follow

Leave A Reply