С близо 151 милиона лева ще бъдат ремонтирани минимум 25 училищни общежития. Това е предвидено в публикувания за обществено обсъждане проект за насоки за кандидатстване за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост. Те се отпускат по процедурата „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“, съобщават от МОН.

Максималният размер на инвестицията може да е 6 млн. лева. Ще се финансират ремонт, реконструкция, основно обновяване, доставка, монтаж на оборудване и обзавеждане на общежития. За средства могат да кандидатстват общински училища с общежития (начални/основни/обединени/средни училища, профилирани и професионални гимназии), държавни професионални гимназии с общежития към МОН и Центрове за подкрепа за личностно развитие.

Проектът за насоки може да видите ТУК. Мнения относно реализиране на процедурата се приемат до 2 декември включително и могат да се изпращат на електронен адрес: infosf@mon.bg, както и в Информационната система за Механизма (ИСУН 2020).


Share Follow

Leave A Reply