Международната рейтингова агенция „Фич“ потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България BBB, с положителна перспектива.

Рейтингът е подкрепен от силна външна и фискална позиция, в сравнение с държавите със същия рейтинг. Оценяват растежа на БВП за тази година на 3,5 % при 3% в предишната прогноза. От агенцията вярват, че българските власти остават ангажирани с приемането на еврото от 1 януари 2024 г., но рисковете от забавяне се увеличават заради динамиката на инфлацията.


Share Follow

Leave A Reply