Общият индекс на цените на производител (PPI) в нашата страна нараства през октомври с 41,7% спрямо година по-рано, като това представлява рязко забавяне на производствената инфлация от рекордните 56,8%, отчетени през септември, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Това е най-слабото нарастване на производствени цени от юни насам.

Спрямо предходния месец производствените цени през октомври се понижават с 6,2% – първо тяхно намаление на месечна база от август от 2020 г. насам. Намаляването на цените на производител спрямо месец по-рано се дължи на съществено понижение с 15,3% на цените при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, докато в добивната промишленост се отчита понижение с 3,9%, а в преработващата промишленост – увеличение на цените с 0,9 на сто.
Спрямо година по-рано обаче цените при производството и разпределението на газ, електрическа и топлинна енергия нарастват през октомври с 97,8%, но след скок с цели 148,3% през септември, докато цените в преработващата промишленост се увеличават на годишна база с 20,8%, а в добивната промишленост – с едва 4,2 на сто спрямо октомври 2021 г.

пари, инфлация

снимка: бгнес

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2022 г. намалява с 8,8% спрямо предходния месец и нараства с 55,4% спрямо същия месец на 2021 г. Индексът на цените на производител на международния пазар през октомври намалява с 0,2% спрямо септември и нарастват с 19,6% спрямо октомври 2021 г. Данните за намаляване на производствените цени спрямо предходния месец и на рязко забавяне на техния растеж спрямо година по-рано предполагат, че и потребителската инфлация вероятно ще продължава да отслабва леко през следващите месеци. По-рано този месец НСИ отчете забавяне на потребителската инфлация в нашата страна през октомври до 17,6%.


Share Follow

Leave A Reply