Българската народна банка (БНБ) определи основния лихвен процент за декември на ниво от 1,3 на сто.

снимка: informo.bg

Това е трето поредно повишение, след като за първи път от години насам през октомври показателят бе покачен от нула до 0,49 на сто. За ноември бе в сила нивото от 0,59 на сто.

Размерът на основния лихвен процент се изчислява като средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс за работните дни на предходния календарен месец.


Share Follow

Leave A Reply