Във връзка с настъпващия зимен туристически сезон Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки от утре, които ще продължат до 10 март 2023 г.

На териториите на Областните дирекции по безопасност на храните София-град, София-област, Смолян и Благоевград ще се проверяват обекти за търговия на дребно с храни, подвижни временни обекти, обекти с дейност кетъринг, заведения за обществено хранене, вкл. и такива намиращи се на територията на хотелски комплекси, туристически обекти с места за настаняване и/или предлагащи услугата „all inclusive“ и други.

снимка: Getty Images

Проверките в курортите имат за цел да установят произхода и правилното съхранение, както и сроковете на съхранение на суровини и храни, съответствие на сграден фонд и оборудване.

Инспекторите ще следят и дали се извършва дезинфекция, за подходящо работно облекло и лични предпазни средства.


Share Follow

Leave A Reply