Министерството на енергетиката обяви процедура за директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, съобщават от пресцентъра на министерството.

Процедурата е адресирана към конкретни 74 общини, чиито проекти за улично осветление са били оценени, одобрени и са включени в списък с резервни проектни предложения по открита процедура за подбор на проектни предложения BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Стойността на процедурата е 62,5 млн. лева, а срокът за подаване на предложения е 30 януари 2023 г. Поканата и документацията за участие са публикувани и в информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост ИСУН 2020.


Share Follow

Leave A Reply