За ратификация е предложено допълнително споразумение между министерствата на отбраната на България и Украйна, информира правителствената информационна служба. Министерският съвет прие решение, с което предлага на Народното събрание да ратифицира Допълнително споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерство на отбраната на Украйна за изменение на Споразумение между двете министерства относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси, подписано на 5 декември 2022г.

снимка: БГНЕС

С него се регламентира предоставянето на последваща помощ на украинската страна да се извършва с допълнителни споразумения към Споразумението от 5 декември 2022 г., които ще подлежат на ратификация от Народното събрание на Република България.

На основание чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Конституцията на Република България Министерският съвет внася в Народното събрание проект на Закон за ратифициране на Допълнителното споразумение между министерствата на отбраната на България и Украйна относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси.
Законът ще влезе в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.


Share Follow

Leave A Reply