Европейската комисия призова днес България и още 13 страни от ЕС да намалят замърсяването на въздуха. Останалите засегнати са Дания, Ирландия, Испания, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Австрия, Полша, Португалия, Румъния и Швеция.

снимка: БГНЕС

Правилата предвиждат всяка държава да постига намаление на замърсяването всяка година до 2029 г., както и след 2030 г. От държавите се изисква да създадат национални програми за контрол на замърсяването на въздуха, за да покажат постигат поставените цели.


Share Follow

Leave A Reply