Депутатите започват с извънредно заседание в последната работна седмица на 48-ото Народно събрание, преди разпускането на 3-и февруари, съобщава БНР.

С второто четене на Законопроекта за допълнение на закона за здравното осигуряване, започват работа депутатите. С него се създават условия за провеждане на целенасочена политика по регионален достъп до дейности от основния пакет, заплащан от Здравната каса.

За медицинския персонал в общинските и приоритетни болници, които гарантират медицинска помощ, гарантирана от основния пакет от бюджета на Здравната каса, се предлага механизъм за осигуряване на справедливи и достойни възнаграждения.

На обсъждане ще подлежи и проекта за решение за възлагане на Министерския съвет да изготви всеобхватна и финансово обоснована програма за инвестиции в отбраната до 2032 г.

Вносители на проекта са председателят на Комисията по отбрана – Христо Гаджев от ГЕРБ и депутатите от комисията от ПП, ДБ, ДПС и “Български възход“.

Четири от точките от дневния ред ще бъдат разгледани при закрити врата, тъй като докладите на службите са с ниво с класификация “секретно“ или “поверително“.

Това са Годишния доклад за дейността на Държавната агенция “Разузнаване“, годишните доклади за дейността на служба “Военно разузнаване“ и на Държавната агенция “Национална сигурност“, както и Държавната комисия по сигурността на информацията и цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация на Република България през 2021 г.

Днес ще стане ясно има ли шанс преди разпускането на Народно събрание да бъдат приети окончателно предложенията за промени в Наказателно -процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт, сред които са и двата варианта на механизъм за разследване на главния прокурор.

На първо четене са приети предложението на “Възраждане“ – Националното следствие да стане самостоятелна структура в съдебната власт, а неговият директор да може да разследва главния прокурор, а след това и предложенията на Министерския съвет и на “Демократична България“ – дело срещу Обвинител номер едно да може да образува съдия, временно назначен за прокурор.


Share Follow

Leave A Reply