Нелегалната миграция и разширяването на Шенгенското пространство бяха водещи теми в разговора на президентите на България и Унгария. Румен Радев и Каталин Новак смятат, че справянето с миграцията изисква контрол на външните граници на Европейския съюз, нова политика и еднаква отговорност на всички държави членки.

“Предлагаме, да се изгради солидна преграда, която ще намали до минимум възможността за нелегално влизане на територията на ЕС. Към момента този подход не се приема от Европейската комисия. Добре, че има готовност за помощ в различни технически средства за наблюдение и опазване на границата. Всички тези инвестиции, разбира се, са добре дошли, но те трябва да вървят заедно с промяна в подхода и европейската политика по отношение на нелегалната имиграция“, казва президентът Радев.


Share Follow

Leave A Reply