Реализацията на повече от 70 000 български висшисти ще проследи Министерството на образованието и науката (МОН), съобщи БНР. Това ще се случи, чрез проекта GRADE, финансиран по програма „Еразъм+“, в който участват около 2/3 от държавите-членки на ЕС.

 

Целта на проекта е изследването на реализацията на завършилите студенти в България през две конкретни академични години – 2020/21 г. и 2016/17 г. Ще се направи и сравнение със завършилите студенти в 16 други държави.

Изследването обхваща значителен обем от въпроси, свързани с удовлетворението на младите хора от тяхното обучение, допълнителните курсове и квалификации, които са минали и др.

Този проект ще даде възможност да се сравнят различни системи на висше образование в Европа, както и да се идентифицират начините, по които те могат да станат по-добри в подготовката на младите хора на пазара на труда.

Информацията ще подпомогне отговорните институции, които формират политиките в сферата на висшето образование. Резултатите от изследването ще бъдат публикувани в анонимен формат, а данните ще бъдат интегрирани в международна база.


Share Follow

Leave A Reply