Проблемът с високата цена на нагнетения договорен от предишните управляващи газ вхранилището в Чирен беше основна тема на срещата на Асоциацията на търговците и производителитена природен газ и водород. Тя е по покана на министъра на енергетиката Росен Христов.

“Непрозрачните процедури по закупуване на газ са довели до тази висока цена”, поясни министърът. И двете страни бяха категорични, че тази цена е проблем както за държавното дружество Булгаргаз, така и за частните компании.

“Изваждането на този газ и пускането му на пазара води до увеличаване на цената за крайните потребители. Задържането му в Чирен също е проблем, защото по този начин от една страна остават блокирани стотици милиони оборотни средства, а от друга се нарушават редица законови изисквания за управлението на газохранилището”, обясни Росен Христов. Той благодари, че към търсенето на решение са се присъедини и частният сектор, и синдикати.

Всички участници в срещата определиха разговора като конструктивен, тъй като бяха набелязани конкретни мерки, които да бъдат предприети през следващите седмици. В тази връзка бе сформирана работна група под ръководството на Министерството на енергетиката, която има задачата да изготви програма за компенсации и да се търси одобрение от Европейската комисия. Целта е цената за крайните потребители цената на газа да стане приемлива.


Share Follow

Leave A Reply