БНБ и Министерството на финансите публикуваха въпроси и отговори за еврото. На сайтовете на двете институции може да се открие подробна информация за ползите от въвеждането на единната европейска валута и преходния период при замяната на лева в евро.

пари, инфлация

снимка: бгнес

Превалутирането от лева в евро ще става по официалния фиксиран курс в момента – 1.95583 лева за едно евро. Получената сума ще се закръглява до два знака след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие със следното математическо правило за закръгляване:

1. когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен;

2. когато третият знак след десетичната запетая е равен или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с едно.

Снимка: БГНЕС

„Не се разрешава преизчисляване на цени при курс, различен от фиксирания обменен курс. Няма да се допуска налагането на допълнителни такси и комисиони за преизчисляването върху потребителите“, пише в съвместната публикация на БНБ и Министерството на финансите. Двете институции изтъкват, че превалутирането ще става безплатно и автоматично по сметките. При банкнотите и монетите първите шест месеца ще е безплатно и ще може да се извършва в банките и в Български пощи. Рестото ще се връща единствено в евро. Цените ще бъдат обявени в двете валути един месец, след като страната ни получи зелена светлина за влизане в еврозоната и ще бъдат видни по същия начин от първата година на въвеждането на еврото у нас. Припомняме, че според финансовия министър Росица Велкова най-ранната възможна дата е юли 2024-та година.


Share Follow

Leave A Reply