Над 75% от българите са затруднени да покриват ежедневните си разходи, през четвъртото тримесечие на 2022 г., както и през предходните три тримесечия на миналата година. Това показват резултати от последно проучване на Националния статистически институт, предаде БНР.

Известни затруднения изпитват 38,4% от лицата, докато 26,1% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 12,3% – като много трудно, като делът на последните намалява в сравнение с първите две тримесечие на 2022 г. ,но се увеличава с 1,5% спрямо третото тримесечие на изминалата година.

Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 19,2% от лицата, а едва 4% не изпитват никакви затруднения, показват още данните на НСИ. Делът на лицата без затруднения през четвъртото тримесечие на 2022 г. се увеличава с 0,8 процентни пункта спрямо третото тримесечие и с 1,5 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 година.


Share Follow

Leave A Reply